юни 24, 2023

До 10 години Microsoft възнамерява да създаде квантов компютър с производителност милиони квантови операции в секунда

Корпорацията обяви своя нов план за изграждане на квантов суперкомпютър, работещ с алтернативни топологични кубити. Той е резултат от дългогодишни изследвания, които далеч не са приключили. Въпреки това Криста Суор, която ръководи отдела за квантови изчисления на Microsoft, е убедена, че след по-малко от 10 години квантовият суперкомпютър с такава архитектура ще може надеждно да изпълнява един милион квантови операции в секунда.

„Оценяваме нашия план и времето за създаване на квантов суперкомпютър на години, а не на десетилетия“, заяви Суор пред изданието TechCrunch.

Миналата година Microsoft обяви голям пробив в създаването на така наречените „майорана фермиони“. Този тип кубити се различават от тези, избрани от основните конкуренти на компанията – Google, IBM и IonQ. Предимството на този кубит е, че е изключително стабилен, а недостатъкът е, че е изключително трудно да се получи. Компанията е заложила на тази технология от самото начало и продължава да вярва, че тя е единственият истински избор за квантовите компютри.

Като доказателство учените на компанията наскоро публикуваха статия във Physical Review, която потвърждава, че те наистина са постигнали първия си голям успех в изграждането на квантов суперкомпютър. По-конкретно, авторите представят резултатите от повече устройства и много повече данни, отколкото преди една година, когато компанията за първи път обяви своите изследвания.

„Днес наистина сме на фундаментално ниво на изпълнение“, казва Суор. „Имаме шумящи квантови машини от среден мащаб. Те са изградени на базата на физически кубити и все още не са достатъчно надеждни, за да изпълняват каквито и да било практически и сложни задачи за науката или търговската индустрия. Следващото ниво, което трябва да достигнем, е гъвкавото ниво. Трябва да се научим да работим не само с физически кубити, трябва да започнем да ги използваме в код за поправяне на грешките и да започнем съставянето на логически кубити“.


source

Сподели: