юли 11, 2023

Лиза Су: съвсем скоро изкуственият интелект ще доминира в разработването на новите чипове

Лиза Су, главен изпълнителен директор на AMD, вярва, че инструментите за изкуствен интелект в крайна сметка ще доминират при проектирането на чиповете, тъй като сложността на процесорите нараства експоненциално.

На Световната конференция за изкуствен интелект (WAIC) главният изпълнителен директор на AMD заяви, че изкуственият интелект ще доминира в някои области на проектирането на чипове. Тя също така подчерта необходимостта от интердисциплинарно сътрудничество за подобряване проектирането на чипове.

Марк Пейпърмастър, главен технологичен директор на AMD, преди това отбеляза, че проектирането на чипове е идеалното приложение за изкуствения интелект. AMD вече използва ИИ при разработването и тестването. Компанията възнамерява широко да използва генеративния ИИ в бъдещите приложения за проектиране на чипове.

Един от етапите на проектирането, при който използването на изкуствен интелект може да бъде ефективно, е разположението на елементите от веригата и маршрутизирането на връзките между тях. ИИ помага да се оптимизират логическите блокове, за да се подобри производителността и да се намали консумацията на енергия. Способността на ИИ непрекъснато да повтаря и да се учи значително ускорява оптимизацията на разположението. Според Пейпърмастър в бъдеще използването на ИИ ще се разшири, за да ръководи проектирането на микроархитектури, но за целта трябва да се решат редица въпроси, свързани с интелектуалната собственост.

С разработването на инструментите за автоматизация на електронното проектиране (EDA) се занимават три основни производителя: Ansys, Cadence и Synopsys. Тази година последният представи Synopsys.ai – първото цялостно EDA решение, базирано на изкуствен интелект. То позволява използването на AI на всички етапи от разработването на чипове – от проектирането до производството.


source

Сподели: