септември 12, 2023

Продължителният спад на пазара на полупроводници приключи – приходите нарастват вече 4 поредни месеца

Aсоциацията на полупроводниковата индустрия (SIA) продължава да публикува месечни статистически данни за приходите от полупроводникови компоненти за участниците на пазара: през юли приходите са се увеличили с 2,3% до 43,2 милиарда долара, но на годишна база тази сума съответства на спад от 11,8%. Това е четвъртият пореден месец на последователен ръст на приходите, но той не е равен на нивата от предходната година.

От друга страна, както отбелязват представителите на SIA, юлският спад от 11,8% е най-ниският от началото на тази година, което до известна степен ни позволява да очакваме по-нататъшно подобряване на ситуацията с продажбите на полупроводници. При последователното сравнение лидери по отношение на ръста на приходите от профили са двете Америки, които ги увеличиха с 6,3% до 11 милиарда долара. В същото време Китай остава най-големият пазар за продажби на чипове с 12,74 милиарда, но той увеличи приходите си от профили само с 2,6% в последователен план.

В Европа приходите за юли нараснаха с 0,5% последователно до 4,73 милиарда долара, в Япония се наблюдава спад от 1% до 3,93 милиарда долара, а Азиатско-тихоокеанският регион и всички останали страни се задоволиха с 0,3% увеличение до 10,82 милиарда долара.

На годишна база Китай е начело на списъка с 18,7% спад на приходите, Азиатско-тихоокеанският регион и всички останали страни са на второ място с 16,2% спад, двете Америки отбелязват 7,1% спад на приходите, Япония губи 4,3%, а Европа отчита 5,9% увеличение на годишна база през юли.

В световен мащаб приходите от полупроводници намаляха с 11,8% през юли.

Аналитичната компания Omdia изпраща подобни сигнали. По нейни данни след 5 последователни тримесечия на спад на приходите от продажби на полупроводникови компоненти се е появила възходяща тенденция. През второто тримесечие приходите на десетте най-големи доставчици на чипове нараснаха със 7,6% до 66,7 милиарда долара. Пазарът на RAM памет, поради по-високата си волатилност показа още по-висок ръст от 15% при традиционните за този сезон 7,5%. Приходите от чипове за индустрията като цяло нараснаха последователно през второто тримесечие с 3,8% до 124,3 милиарда долара.

Според Omdia ръстът на приходите идва след най-дългия период на спад на приходите, откакто Omdia започна да го наблюдава през 2002 година. В същото време капацитетът на пазара на полупроводници е намалял значително – до 79% от нивата през второто тримесечие на 2022 година. NVIDIA е лидер по ръст, като в класацията на най-големите доставчици на чипове по приходи се придвижва от девето на трето място спрямо предходната година. На NVIDIA се падат 2,5 милиарда долара от увеличението на тримесечните приходи с 4,6 милиарда долара. Припомняме, че собствените приходи на NVIDIA нараснаха с 47,5% последователно през второто тримесечие и с 51,7% на годишна база.

Въпреки това не може да се каже, че само една от най-големите компании, които заедно формират около 55% от продажбите в сегмента е отбелязала увеличение на приходите. Осем от десетте най-големи компании последователно увеличиха приходите си, а в сравнение с предходната година, освен NVIDIA, положителна динамика показаха и Infineon Technologies (+17%) и STMicroelectronics (+12,7%). До известна степен това позволява на експертите на Omdia да разчитат на устойчив ръст на приходите в полупроводниковата индустрия.


source

Сподели: