GPS СИСТЕМИ

GPS проследяване e система, която помага на Вашия бизнес, като Ви осигурява непрекъсната отчетност за случващото се с превозните средства. С това получавате възможност за лесно дистанционно наблюдение на текущото местоположение и състояние, изминалите маршрути, количеството изразходено гориво, наличното в резервоара гориво на вашите автомобили.

По-интелигентен бизнес

Системата за GPS проследяване Ви предоставя широк набор от доклади и статистики, с които ще имате възможност да следите за правилното функциониране на процесите във Вашата фирма. Въвеждайки тази система за GPS проследяване, Вие спестявате време и средства проследявайки в реално време Вашите превозни средства и маршрутите, по които те оперират, както и точно изразходеното количество гориво за всеки курс или за избран от Вас период. По този начин Вие ще премахнете злоупотребите с гориво и работно време и ще използвате в пълна степен потенциала на фирмените си ресурси.

Сподели: