логистични компании

Следене на камиони

CAN bus данни

GPS следенето работи с данните от бордовия компютър на тежко и лекотоварни автомобили, което означава, че винаги имате достъп до точно изгореното количество гориво с възможност за допълнителна калибровка, нивото на гориво, времето на шофиране извън икономичните обороти, употребата на темпомат и стандартни спирачки и много други важни за икономията и амортизацията на камиона параметри.

Оптимизиране на стила на шофиране

Оптимизирането  става посредством EcoDrive модула, който ви дава подробна информация как е управлявана вашата машина и какво трябва да се подобри за да бъдат понижени разходите. Функцията EcoDrive е иновативна, защото следи много точно работата и параметрите на двигателя и как шофьора управлява превозното средство. EcoDrive съветва Вас и вашите водачи, в реално време, как да използват правилно ресурсите на двигателя и спирачната система, така че да намалите разхода на гориво. EcoDrive Ви позволява да задавате собствени норми за разход на гориво, обороти на двигателя, използване на спирачки и други фактори, като в последствие Ви известява, ако водачите ги превишат.

Основни предимства на следенето на камиони

  • Премахване на кражбите на гориво чрез ефективното им залавяне
  • Откриване на превозни средства, които се използват извън работно време. Засичане на злоупотреби с фирмени ресурси.
  • Намаляване на изминатите километри
  • Подобряване координацията на транспорта и логистиката
  • Комплексна справка за времето на движение, изминатия пробег, точния маршрут и точно изразходеното гориво
  • Сигнализация при източвания на гориво, превишаване на скорост и др.
  • Драстично намаляване на разходите за комуникация
  • Спазване на фирмените правила, дисциплината и отговрността на Вашите служители
  • Лесно следене на водачите, отработеното време и поименни злоупотреби
Сподели: