юни 7, 2023

IBM ще изгражда в Европа квантов дата център

IBM обяви плановете си да създаде първия си европейски център за квантови изчисления. Очаква се различни правителствени агенции, изследователски институти и търговски клиенти да се възползват от неговите ресурси.

Новият квантов център за обработка на данни ще бъде разположен на територията на IBM в Енинген, Баден-Вюртемберг, Германия. IBM вече разполага с център за квантови изчисления в САЩ, разположен в Поукипси, Ню Йорк. Европейското съоръжение ще спомогне за ускоряване на разработването и внедряването на най-различни нови решения за квантовите изчисления.

Центърът за данни ще включва няколко квантови компютри на IBM, разполагащи с по над 100 кубита. Достъпът до изчислителния капацитет ще бъде предоставен на предимно на клиентите от европейските страни (включително и България), както и на други места по света. Планира се обектът да започне да функционира през 2024 г.

Отбелязва се, че понастоящем мрежата IBM Quantum Network включва над 60 организации в цяла Европа. Те получават достъп до квантовия хардуер и свързания с него софтуер за решаване на сложни и ресурсоемки задачи, чиято обработка често е извън възможностите на традиционните компютри. По-специално квантовите изчислителни комплекси се използват в области като материалознание, физика на високите енергии, финансови анализи и др.

Университетът на Бундесвера в Мюнхен, Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН), Дружеството Фраунхофер, Bosch и други са свързани с квантовата мрежа на IBM чрез електронен облак.


source

Сподели: