септември 30, 2023

IonQ представи най-мощните в света квантови компютри – те се инсталират като обикновени сървъри

IonQ представи квантовите компютри от корпоративен клас Forte Enterprise и Tempo за центрове за данни, които могат да се монтират в конвенционален сървърен шкаф. Системите Forte са известни отпреди, докато Tempo е чисто нов продукт. Системите Tempo също така отнеха на Forte титлата на най-мощния приложен квантов компютър в света. Те ще могат да изпълняват задачи върху 64 алгоритмични кюбита (AQ), докато платформите Forte разчитат на 35 AQ.

И двете решения са предназначени за предприятия и правителствени агенции, които искат да интегрират възможностите за квантови изчисления в съществуващата си инфраструктура. Важно е да се отбележи, че кюбитите в квантовите системи IonQ не изискват екстремно охлаждане, силно екраниране и защита от вибрации, което е жизненоважно например за квантовите компютри на IBM и Google, които използват свръхпроводящи кюбити. Кюбитите в системите IonQ са „хванати“ в капан йони, които се управляват с лазер. Такива системи са наистина лесни за интегриране в съвременната инфраструктура на сървърните помещения, на което и IonQ залага.

В допълнение IonQ предложи своя собствена метрика за оценка на производителността на квантовите изчисления. По-специално компанията предложи да се изостави простото изчисляване на броя на кюбитите в системата и колко от тях могат да бъдат едновременно в заплетено състояние. Такава метрика предложи IBM и я нарече броене на обема на квантовия компютър. Това се прави поради причината, че броят на кюбитите сам по себе си не може да говори за изчислителните възможности на един квантов компютър, защото обикновено е възможно да се заплетат и държат в такова състояние само малка част от тях (алгоритмите се стартират само върху кюбити в заплетено състояние).

Според предложението на IonQ, за да се оцени производителността на квантова платформа е необходимо да се използват алгоритмични кюбити или кюбити, които са способни на някои елементарни операции или инструкции. В системата може да има много физически кюбити, но за изпълнението на програмата ще се използват само комбинации от някои от тях. За основа са взети типични алгоритми, създадени от Консорциума за квантово икономическо развитие (QED-C). По този начин компютърът IonQ Forte Enterprise има 35 алгоритмични кюбита, а Forte – 64. Привидно на пръв поглед почти двойното увеличение на броя на алгоритмичните кюбити все пак създава колосална разлика в изчислителната мощ – 536 милиона пъти, според изчисленията на производителя и това е целият смисъл на квантовите изчисления – експоненциално нарастване на производителността.

„Бързо се приближаваме до времето, когато квантовите компютри ще се превърнат в стандартен инструментариум за решаване на най-сложните проблеми в света. IonQ играе водеща роля в предоставянето на нашите системи, така че корпоративните компании да могат да се подготвят за този момент още сега.“

каза Питър Чапман, главен изпълнителен директор и президент на IonQ


source

Сподели: