сигнално охранителна дейсност (СОД)

Видове охрана която предлагаме

 • обектова охрана;
 • охрана на физически лица;
 • охрана на юридически лица;
 • охрана на земеделски площи;
 • охрана на села;
 • общини;
 • дървесни масиви;
 • защита на авторски права;
 • защита на лицензионни права;
 • масови мероприятия;
 • посрещане, съпровождане и изпращане на гости от чужбина;
 • охрана на ценни пратки и пакети;
 • консултантска дейност, насочена към превенция от посегателства към клиент.
 • Периметрова охрана Сигнално-охранителни системи Контрол на достъп

Охранителна техника

 • Алармени системи
 • Детектори
 • Сирени
 • Детектори
[sliders_pack id="2499"]

Нашите партньори в сигурността

 • Делта гард оод
 • СИРИУС СЕКЮРИТИ ООД

Делта Гард ООД e лицензирана охранителна фирма за извършване на частна охранителна дейност. Фирмата има актуални лицензи за извършване на следните видове охранителни услуги на територията на цялата страна:
• лична охрана на физически лица;
• охрана на имуществото на физически или юридически лица;
• охрана на мероприятия;
• охрана на селскостопанско имущество

Мисията ни е да допринесем за един по-безопасен свят, като за целта предвидим възможните рискове и вземем съответните превантивни мерки.
Основополагащи принципи на нашата работа са:
• зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите;
• взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) в борбата с престъпността и опазването на обществения ред;
• гарантиране на сигурност и безопасност по време на организиране и провеждане на масови мероприятия;
• осъществяване на превантивна дейност въз основа на анализ на причините и условията за правонарушения по време на мероприятия.

Делта Гард ООД разполага с подготвени служители, които могат да изпълняват професионално поетите от нас ангажименти за охрана на:
• заведения
• промишлени бази
• предприятия
• административни сгради
• строителни обекти
• жилища
• земеделски площи
• Вашата и на членовете на Вашето семейство лична охрана
• масови мероприятия
• общини, кметства и местното население

Сириус секюрити педлага организация и контрол на денонощна въоръжена и невъоръжена охрана, и контрол на пропускателния режим; лична охрана на физически лица; охрана на ценни пратки и товари, техническа охрана.

Сподели: