October 4, 2023

Миниатюрни роботи пренасят товари с тегло три пъти по-голямо от собственото им и работят без батерии (видео)

Учени от Вашингтонския университет представиха робота MilliMobile, който не се нуждае от презареждане на своята батерия. Миниатюрното устройство с размери само 10 мм и тегло 1 грам преодолява разстояния, като се захранва с енергията от околната светлина и радиовълните. Роботът е способен да пренася товари, три пъти по-големи от собственото му тегло, и да предава данни по безжичен път. Подобни устройства могат например да наблюдават влажността на почвата в земеделските стопанства или да проверяват оборудването в заводите.

Четириколесният прототип на устройството е с размери 10 мм на 10 мм и тежи около 1 грам. То не съдържа батерии, но включва два двигателя, шаси от въглеродни влакна, гъвкава печатна платка, сензор за светлина, слънчеви клетки и антена. То може да пренася товари, три пъти по-големи от собственото му тегло, като например камери и сензори за околната среда.

Когато MilliMobile се движи по плоски повърхности като под, бетон, асфалт или уплътнена пръст, той абсорбира енергията от околната светлина и радиовълните. Дори в облачен ден роботът може да измине разстояние от около 9 метра за един час. Той се движи постепенно, а не се опитва да натрупа достатъчно енергия, за да измине цялото разстояние с един бърз скок.

С помощта на сензора за осветеност MilliMobile може самостоятелно да се придвижва към определен източник на светлина. Той може също така да прехвърля данни чрез Bluetooth връзка. При тестовете роботът успешно прехвърли данни от вградените в него сензори за светлина, температура и влажност.

В бъдеще няколко MilliMobiles в съвместни екипи ще могат да комуникират помежду си по безжичен път. Технологията ще бъде полезна за наблюдение на влажността на почвата във фермите, за провеждане на инспекции на оборудването в заводите или за откриване на източника на изтичане на газ.


source

Сподели: