October 6, 2023

Натоварването на линиите за производство на чипове по зрели технологични процеси ще намалее до 50–60%

За да се оцени икономическата ефективност на производството на полупроводникови компоненти, степента на натоварване на конвейера е важен показател, който определя маржа на печалбата на компанията и необходимостта от по-нататъшно разширяване на капацитета. В случай на предприятия, обработващи силициеви пластини със стандартен размер 200 mm, според експертите на TrendForce, можем да очакваме намаляване на натоварването през тази половина на годината.

Предприятията, които използват силициеви пластини с по-голям стандартен размер от 300 mm, работят с напреднали технологични процеси, докато съдбата на предприятията, специализирани в пластини с диаметър 200 mm, остава производството на масово пусканите и евтини полупроводникови компоненти, използвайки по-зряла литография. Пандемията постави на изпитание този сектор на полупроводниковата индустрия. Първо, търсенето на ноутбуци и персонални компютри скочи, което изискваше различни видове дребни електронни компоненти, произведени от подобни предприятия. Тогава производителите на автомобили вече нямаха достатъчно чипове от този клас. Последните доскоро не можеха да спрат да пълнят складовете си с необходимите полупроводникови компоненти „за всеки случай“ в някакъв резерв от нормата, установена години преди пандемията.

Според представители на TrendForce някои пазарни участници са прекалили малко в този контекст и затова през втората половина на годината в сегмента на услугите за контрактно производство на чипове с помощта на 200 mm силициеви пластини ще има общ спад в скоростта на натоварването на конвейера — до 50-60%. За контрактните производители това ниво не може да се нарече оптимално от икономическа гледна точка. Дори през първото тримесечие на следващата година тази тенденция ще продължи, но динамиката на натоварването на конвейера от второто тримесечие до голяма степен ще зависи от макроикономическите процеси и способността на клиентите да вярват във възстановяването на търсенето на електроника. В края на годината, средното натоварване няма да надвишава 60–70%, според експертите на TrendForce.

„Махалото“ на нивата на натоварване, както обясняват анализаторите на TrendForce, се люлее от едната страна на другата поради редица фактори, не само причинени от последствията от пандемията като такава. Първо, някои компании със собствени производствени мощности направиха част от поръчките си отвън по време на дефицита, а сега отново ги консолидират на конвейера си. На второ място, в случая с китайските контрактни производители се наблюдава увеличение на търсенето поради въздействието на санкциите от страна на Съединените щати и техните съюзници. В резултат на това, натоварването на конвейерите на китайските компании като SMIC или HuaHong Group може да се увеличи до завидните 80–90%, докато извън Китай такова ниво дълго ще остане недостижимо. Съобщава се, че Samsung Electronics ще бъде засегната от тенденцията сред китайските клиенти да си партнират с местните контрактни производители на чипове в сегмента на 200 мм пластини. Според анализаторите на TrendForce, до края на следващата година степента на използване на конвейера в тази посока няма да надхвърли 50%.


source

Сподели: