септември 12, 2023

На Android 14 му липсва логика при изчисляването на използваното пространство в смартфоните

Въпреки че вграденото пространство за съхранение в съвременните смартфони е нараснало значително, софтуерът все още има склонност да прави странни или направо неверни изчисления за наличното пространство. Този проблем засяга и предстоящата версия на Android, както и повечето преработени версии на операционната система от трети страни.

Старите и настоящите версии на Android са засегнати от особена грешка в начина, по който операционната система изчислява използването на пространството за съхранение. Android специалистът Мишаал Рахман, който откри проблема по-рано тази година, отбеляза, че дори в предстоящата версия Android 14 начинът, по който Android изчислява пространството за съхранение, заемано от „системните“ файлове на операционната система остава напълно погрешен.

Начинът, по който операционната система на Google изчислява „системните“ файлове, е напълно нелогичен. Когато в интегрираната памет на смартфона се добавят нови файлове, Android ги категоризира като част от „системната“ папка, ако не могат да бъдат поставени в други категории като изображения, видеоклипове, документи и т.н. На по-прост език Рахман посочи, че Android изчислява компонента „система“ като просто изважда паметта, приписана на всичко останало от общото пространство за съхранение, което се използва в момента.

Дори създадените от потребителя файлове, които се намират в директорията /data/media и които е малко вероятно да са системни файлове се класифицират от Android като част от „системата“. Рахман демонстрира грешката, като изпълни шел команда за генериране на файл с размер 3 GB, изпълнен със случайни данни. След създаването на файла категорията „Система“ се увеличи с 3 GB, както може да видите на снимката по-долу.

Освен, че неправилно отчита наличното пространство, грешката влияе и на начина, по който приложението за проучване на файлове изчислява мястото за съхранение, вероятно защото използва същата погрешна логика като операционната система. Версиите на Android от трети страни също са засегнати от грешката с едно забележително изключение: One UI 6 на Samsung, според Рахман предоставя точен отчет за това как файловете изразходват място на мобилното устройство.

Освен това, както обяснява Рахман, Android има и друг проблем с отчитането на пространството за съхранение. Google използва единицата „гибибайт“ за изчисляване на пространството за съхранение, която се равнява на 1024^3 байта. За разлика от тях производителите на оригинално оборудване рекламират капацитета за съхранение в „гигабайти“, които се равняват на 1000^3 байта, след като Международната електротехническа комисия (IEC) официално прие новите стандарти за префикс през 1998 година.

„Гигабайти“ е правилната дефиниция за представяне на пространството, което действително е налично в устройството за съхранение, но тя може да подведе потребителите относно пространството, което производителят на техния смартфон рекламира. Рахман посочи, че този проблем продължава да съществува в Android 14, което потенциално може да накара потребителите да извършват ненужни процедури за възстановяване на фабричните настройки в опит да възстановят допълнително пространство, което всъщност никога не е съществувало.


source

Сподели: