October 21, 2023

Нов начин за промяна на битовете в DRAM заобикаля и най-модерните защитни мерки

През 2015 г. изследователи откриха заплаха за сигурността, станала известна като RowHammer , която позволява коригиране, промяна или кражба на чувствителни данни чрез многократен достъп до определени области на DDR чиповете памет. Оттогава производителите на чипове памет работят активно за разработване на защити срещу тази атака.

Йерархичната организация на DRAM чипа

Въпреки това наскоро бе разработен нов метод за създаване на същите предизвикани от RowHammer „битфлипове“ (bitflips) дори в новото поколение чипове DDR4, които вече имат вградена защита от RowHammer. Този нов метод, наречен RowPress, работи не чрез многократно „удряне“ на внимателно подбрани области, а чрез отварянето им за дълго време.

Графика, показваща стандарта на конвенционалния RowHammer в три представителни случая на RowPress сред 164 DDR4 чипа от трите основни производителя

RowPress увеличава уязвимостта на DDR4 чиповете към атаки за четене, която се засилва, когато се комбинира с достъпа RowHammer. Интересно е, че повишаването на температурата на чипа също засилва този ефект.

Онур Мутлу, професор в ETH Цюрих и съавтор на наскоро публикувания материал, заяви:

„Демонстрираме концепцията RowPress, която може да предизвика преобръщане значението на битовете в реална система, вече защитена срещу RowHammer. Обърнете внимание, че това само по себе си не е атака. То само показва, че са възможни битфлипове, и то много, което лесно може да бъде основа за атака“.


source

Сподели: