October 4, 2023

Нов фотонен чип обещава редица открития в медицината и материалознанието

Днес светът е на прага на създаването на квантов компютър, способен да решава задачи, които са непосилни дори за най-бързите съвременни суперкомпютри. Квантовите технологии могат радикално да променят сферите на киберсигурността, търсенето на лекарства и в областта на материалознанието. Едно от направленията в тази област е създаването на „квантов симулатор“ – устройство, което може да […]source

Сподели: