април 22, 2024

Още един рекорд: създадоха неорганична фотоволтаична клетка от перовскит с ефективност 31,3%

Група учени от няколко държави създаде слънчева клетка с абсорбиращ слой от неорганичен перовскит. Този материал е избран заради забележителната му структурна стабилност и устойчивост на топлина, както отбелязват авторите на разработката. Чрез намаляване на нивото на дефектите в абсорбера е било възможно да се постигне висока ефективност на клетката по различни показатели.

Новата фотоклетка е изработена върху подложка от легиран с флуор калаен оксид, електронен преносен слой от кадмиев сулфид и контакти от алуминий и никел. Като абсорбиращ слой е избран неорганичният перовскит Ca3NI3, съобщава изданието PV Magazine.

„Методът на легиране на първоначалната кристална решетка се използва за модифициране на структурата на перовскитната решетка. Както и за подобряване работата на фотоволтаичните клетки и често включва въвеждането на материали като Ca3NI3″, се казва в статия в списание Optics Communications. – Перовскитният материал Ca3NI3 е предпочитан за производството на фотоволтаични клетки поради потенциалната му стабилност, променливата забранена зона и ефективното поглъщане на светлината“.

Учените са констатирали, че ефективността на елемента се увеличава с увеличаване на дебелината на абсорбера. Без при това да има отрицателни странични ефекти върху коефициента на запълване. От друга страна, колкото по-дебел е този слой, толкова по-високи са производствените разходи. По тази причина неговата дебелина е ограничена до 1 nm.

При тестове при стандартни условия на осветление предложената архитектура на фотоволтаичните клетки постига 31,31% ефективност при преобразуването на слънчевата енергия в електрическа. Напрежението на отворена верига е 0,87 V, плътността на тока на късо съединение е 43,5 mA/cm2. Коефициентът на запълване е 81,68 %.

source

Сподели: