Пожароизвестяване

Пожароизвестяване

Огънят може да бъде благословение, но опасността от пожар е риск, който трябва да се предвиди и да се подготвим за него. Системите за пожароизвестяване са сред най-ефективните начини да се справим с този риск. Колкото по-рано открием и локализираме източника на запалване, толкова по-малко щети и загуби ще понасяме. Това е основната цел на пожароизвестителните системи – да разпознаят пожара в неговото ранно начало, когато още може да бъде бързо потушен, и така да предоставят защита както за хората, така и за имуществото.

Важен аспект е безопасната евакуация на хората. Поради тази причина системите за пожароизвестяване управляват различни инсталации и елементи в сградата. Те стартират аварийни системи за известяване, включват системи за гасене на пожари, изключват електрозахранването и работната вентилация, отключват врати с контрол на достъпа, управляват асансьори, пожароустойчиви врати, системи за отвеждане на дим и топлина и др. В системите влизат различни видове конвенционални и адресируеми детектори за температура и дим, централни панели и софтуер за контрол и визуализация.

Аспираторните детектори заслужават особено внимание, тъй като те предупреждават за евентуален пожар в много ранна фаза. Те регистрират наличие на димни частици във въздуха дори преди димът да стане видим. Това предоставя достатъчно време за действие и намеса, които могат да предотвратят щети и разходи за гасене. Този вид детектори намират широко приложение в промишлеността, комуникациите и културно-историческите обекти, където се инсталират аспираторни системи от тънки капилярни тръби, почти незабележими за човешкото око.

Разбиране и Предотвратяване на Пожари

Вече повече от две десетилетия изграждаме и поддържаме системи за пожароизвестяване. За вашата сигурност, доверете се на нашия опит и надеждност.

Сподели: