май 8, 2024

Русия преминава от съветски към международни стандарти за електрониката, за да увеличи износа си

Руските власти планират да създадат нова система от стандарти за електронната индустрия, основана на критериите на Международната електротехническа комисия (IEC).

Това ще премахне техническите бариери и ще увеличи възможностите за износ на местните производители на електроника.

Руското издание „Ведомости“ съобщава, че по концепцията работят специалисти от Министерството на промишлеността и търговията, Росстандарт, Общоруския изследователски институт по радиоелектроника и най-големите местни производители на електронни компоненти и оборудване. Документът трябва да бъде готов през тази година.

Основната цел на актуализирането на стандартите е да се разширят възможностите за износ на руските производители на електроника, тъй като много чуждестранни пазари настояват за съответствие на доставяните стоки с международните норми на IEC.

Освен това руските компании ще могат да се конкурират при равни условия с чуждестранните доставчици при участие в обществени поръчки.

Отбелязва се, че настоящите руски стандарти в електронната промишленост са много остарели и се основават съветските от 80-те години на миналия век, но международните стандарти на IEC редовно се преразглеждат, за да се вземат предвид най-новите технологии и изисквания на пазара. Тяхното прилагане ще позволи на руските производители да произвеждат конкурентни високотехнологични продукти, търсени както на вътрешния, така и на външните пазари.

Вече се работи по хармонизирането на руските и международните стандарти по отношение на осигуряването на безопасността на електронните продукти и тяхната съвместимост. Все още обаче не са решени въпросите за подобряване на качеството и надеждността, въвеждането на съвременни технологии за проектиране и производство.

Новата програма за стандартизация ще бъде разработена в рамките на 5 години, като се вземат предвид приоритетните насоки на развитие на промишлеността, желанията на бизнеса и потребителите, а финансовите и времевите разходи ще могат да бъдат оценени след създаването на конкретни стандарти.

Стандартите на IEC определят единни изисквания за безопасност, надеждност и качество на електрониката, както и методи за нейното сертифициране и тестване. Освен това те установяват технологични норми, което води до унифициране на производството и намаляване на разходите. По този начин преходът към международните стандарти ще позволи на руската електронна промишленост да преодолее технологичното изоставане и да повиши конкурентоспособността си.

В първоначалния етап разходите на производителите за преминаване към новите стандарти може да се увеличат, което ще се отрази на цената на продуктите. В бъдеще обаче, благодарение на разширяването и подобряването на ефективността на производството, разходите ще намалеят, а руската електроника ще стане по-конкурентоспособна както на вътрешния, така и на външния пазар.

source

Сподели: