април 24, 2024

Според TSMC, чиповете, произведени в САЩ и Германия ще са по-скъпи

TSMC активно инвестира средства в изграждането на нови заводи за производство на полупроводници в САЩ, Германия и на други места по света.

Разширяването на производството на чипове в чужбина обаче е свързано със значителни допълнителни разходи, които неминуемо ще бъдат прехвърлени на крайните клиенти.

Главният изпълнителен директор на TSMC наскоро заяви, че микрочиповете, произвеждани извън Тайван, включително тези в САЩ ще имат по-високи производствени разходи. В момента тайванската компанията разширява производствения си капацитет в световен мащаб, но тази стъпка ще наложи преразглеждане на ценовата стратегия, за да се съобрази с интересите на акционерите.

По време на дискусиите с акционерите главният изпълнителен директор Си-Си Уей призна, че компанията е изправена пред повишени разходи, свързани с плановете ѝ за международно разширяване. Тези повишени разходи се дължат на фактори като инфлация, енергийни разходи и други оперативни съображения. Вследствие на това TSMC предвижда да сподели тези допълнителни разходи със своите клиенти, като първоначалните дискусии вече са в ход.

Старши вицепрезидентът на TSMC Уендъл Хуанг подчерта, че основната цел на компанията е да поддържа дългосрочен брутен марж от 53%.

Въпреки амбициите на TSMC за глобална експанзия, постигането на тази цел остава основен приоритет. Този фокус върху рентабилността вероятно е в основата на дискусиите на компанията относно очакваните по-високи разходи и споделените разходи.

Хуанг изрази загриженост за сегашното фрагментирано състояние на глобализацията, като предвиди повишени разходи не само за TSMC, но и за нейните клиенти, конкуренти и цялата индустрия. TSMC се стреми да намали тези допълнителни разходи чрез целенасочена ценова стратегия, която отразява стойността на географската гъвкавост.

За да подкрепи своите задгранични предприятия, TSMC планира да си сътрудничи с правителствени организации, като евентуално ще търси финансова помощ и субсидии за поддържане на тези операции. Освен това компанията залага на технологичното си лидерство в сектора на чиповете, като използва широки производствени възможности, несравними с тези на друг конкурент.

Хуанг не предостави конкретни подробности относно прогнозираното увеличение на разходите за производство на чипове в чужбина. Въпреки това последните оценки сочат, че чиповете, произведени в новото предприятие на TSMC в Аризона (възли N5, N4), може да са с 20 до 30 % по-скъпи от тези, произведени в Тайван.

source

Сподели: