October 27, 2023

Atom Computing обяви първия квантов компютър с над 1000 кюбита

Днес стартиращата компания Atom Computing обяви, че извършва вътрешни тестове на квантов компютър с 1180 кюбита. Ще го направи достъпен за клиенти следващата седмица. Системата представлява голяма стъпка напред за компанията, която е изградила само една предишна система, базирана на кюбити с неутрален атом – 100 на брой.

Процентът на грешки за отделни операции е достатъчно висок, че няма да е възможно да се изпълни алгоритъм, който разчита на пълния брой кюбити.

Но това подкрепя твърденията на компанията, че нейната технология може да се мащабира бързо и осигурява тестово поле за работа по квантова корекция на грешки. А за по-малките алгоритми компанията казва, че просто ще стартира няколко екземпляра паралелно, за да увеличи шанса за връщане на правилния отговор.

Изчисляване с атоми

Atom Computing, както подсказва името, избира неутрални атоми за своите кюбити. Тези системи разчитат на набор от лазери, които създават серия от места, които са енергийно благоприятни за атомите. Оставени сами, атомите ще се стремят да попаднат на тези места и да останат там, докато газов атом не се сблъска с тях, за да ги изкара от там.

Тъй като местоположението на атомите се задава от конфигурацията на лазерите, е възможно да се адресира всеки поотделно. Квантовата информация се съхранява в ядреното въртене, което е относително непроницаемо за околната среда. Докато други видове кюбити имат време на живот на кохерентност, което е само част от секундата, неутралните атоми често задържат състоянието си за десетки секунди. Тъй като ядреното въртене не взаимодейства лесно с околната среда, възможно е атомите да се опаковат плътно един до друг, което позволява сравнително плътна система.

Въпреки това е възможно да се манипулират атомите, така че да могат да взаимодействат и да се заплитат.

Това работи чрез така наречената блокада на Ридберг, която забранява взаимодействията, освен ако два атома не са на определено разстояние един от друг и са в състояние на Ридберг. В него техните най-външни електрони са само хлабаво свързани и орбитират на голямо разстояние от ядрото. Чрез поставяне на правилните двойки атоми в състояние на Ридберг (което може да се направи и с лазери), е възможно те да се заплитат. И тъй като лазерите позволяват контрол върху местоположението на отделните атоми, е възможно да се заплитат два по два.

Тъй като тази система позволява атомите да бъдат опаковани сравнително плътно един до друг, Atom Computing твърди, че този квантов компютър е добре позициониран за бързо мащабиране.

Използва се решетка 35 х 35, което позволява до 1225 кюбита

Но дори на 1180 кюбита това е система, която е най-голяма по рода си, поне в публичното пространство. Кюбитите се намират в кутия с размери 3.65 × 1.52 метра. Тя съдържа лазерите и оптиката, заедно с вакуумната система. Остава много малко неизползвано пространство.


source

Сподели: