October 6, 2023

Fujitsu и RIKEN създадоха квантов компютър със 64 свръхпроводящи кюбита

Японският изследователски институт RIKEN и Fujitsu обявиха успешното разработване на квантов компютър със 64 свръхпроводящи кюбита. Авторите на проекта са подготвили и хибридна платформа за квантови изчисления, до която ще предоставят достъп на своите партньори.

Новият квантов компютър се основава на технология, разработена от RIKEN и група партньори на института, включително Fujitsu, която беше използвана в предишна съвместна квантова система, представена през март миналата година. Fujitsu и RIKEN също така обявиха пускането на хибридна квантова компютърна платформа, която съчетава изчислителната мощ на 64 свръхпроводяща кюбитова система и един от най-големите в света 40-кюбитови квантови компютърни симулатори. Разработва се хибриден квантов алгоритъм за работа с новото съоръжение, който свързва квантовите изчисления с традиционните високопроизводителни изчисления (HPC). Той ще може да се използва за различни приложения, включително за разработване на лекарства и финансови алгоритми.

Разработването на квантови компютри днес напредва бързо, но базовите технологии все още са от ерата на NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum), която се характеризира с висока степен на несъвършенство: смущенията в околната среда все още оказват твърде силно влияние върху квантовите компютри. Квантов компютър, устойчив на грешки, или FTQC (Fault-Tolerant Quantum Computer), способен да осигурява надеждни и точни резултати ще бъде наличен поне след десетилетие. Ето защо във Fujitsu и RIKEN решиха да приложат хибриден подход, като свържат към реален квантов компютър негов симулатор, който не е податлив на грешки.

За да изпробват системата, разработчиците я приложиха за изчисляване на енергията на основното състояние на молекулата H12 – верижна молекула от 12 водородни атома и комбинираха алгоритъма с технология за корекция на квантови компютри, базирана на изкуствен интелект за намаляване на шумовите ефекти в квантовите компютри.

Fujitsu и RIKEN съобщиха също, че продължава разработването на квантов компютър с 1000 кюбита.


source

Сподели: