September 21, 2023

Google възнамерява да се бори с рака, чрез базиран на ИИ микроскоп, който ще го открива в ранен стадии

Google разработва микроскоп с изкуствен интелект, който да помага на лекарите да откриват рака. За това пише CNBC.

Какво представлява микроскопът за откриване на рака?

Google съвместно с Министерството на отбраната на САЩ създадоха прототип на микроскоп с добавена реалност (Augmented Reality Microscope, ARM) и изкуствен интелект. Той беше представен за първи път през 2018 г. и все още не е използван за диагностициране на пациенти.

Според разработчиците, AI в микроскопа може да улесни класифицирането на пробите и определянето на наличието на ракови клетки или патогенни микроорганизми. В момента има 13 прототипа на ARM, които все още трябва да бъдат тествани, преди да започнат да помагат на лекарите ежедневно. Google обаче казва, че има планове за създаване на система, с която могат да се модернизират съществуващите светлинни микроскопи, намиращи се в болниците и клиниките.

Как ще работи?

Устройството, макар  и да прилича на конвенционален микроскоп, включва усъвършенствани алгоритми за компютърно зрение.

Тези алгоритми помагат на медицинските специалисти да се фокусират върху проблемните области, като създават топлинни карти, които класифицират клетките като доброкачествени или злокачествени. Тази визуална помощ в реално време може да се проектира върху монитор за по-задълбочен анализ.

За откриването на кои видове рак ще се използва и къде ще намира приложение?

ARM не е просто концепция; вече се използва за изследователски цели за откриване на различни видове рак, включително рак на гърдата, шийката на матката и простатата, като се използват четири различни алгоритъма с изкуствен интелект.

Отделът за иновации в отбраната (DIU) вижда потенциал в тази технология, особено за военните болници, които често са изправени пред предизвикателства с персонала. Чрез ускоряване на диагностичния процес, ARM може да предложи второ мнение, повишавайки точността на диагнозата на заболяването. DIU е възложил на оптичната фирма Jenoptik да разработи хардуера, докато Google отговаря за разработката на софтуера. Предварителните тестове са обещаващи, като устройството постига около 94% точност при разграничаване между ракови и доброкачествени клетки.

Докато ARM представлява значителен напредък в медицинската технология, експертите подчертават, че той е предназначен да допълни, а не да замени експертния опит на патолозите. Д-р Нилс Олсън, главен медицински директор на Defence Innovation, подчертава потенциала на ARM, особено в лабораториите.

Въпреки това, той също така подчертава и важността на задълбочените тестове преди широкото клинично използване на микроскопа.

Според CNBC, отделът за иновации в Министерството на отбраната на САЩ е сключил споразумения с Google, които ще позволят ARM да бъде разпространяван сред военните. Очаква се ARM да струва между $90 000 и $100 000.


source

Сподели: