август 2, 2023

Western Digital приключи фискалната си година със загуба от 1,7 млрд. долара и спад на приходите с 1/3

Western Digital Corporation е много по-зависима от пазара на твърди дискове и SSD-та, отколкото Seagate Technology, и затова, на фона на спадащите цени в този сегмент демонстрира характерни финансови резултати не само за четвъртото фискално тримесечие, но и за цялата година. В последния случай приходите са намалели с 34%, а загубата в края на годината възлиза на 1,7 милиарда долара.

В стремежа си да направи резултатите от изминалите отчетни периоди по-представителни, Western Digital Corporation дори подчерта последователната динамика на промените във финансовите показатели – въпреки, че в много случаи тя беше отрицателна, тя не плашеше инвеститорите с големи стойности на спад в абсолютно изражение. Общите приходи на корпорацията през последното тримесечие спаднаха с 41% до 2,67 милиарда долара на годишна база и с 5% на последователна. За цялата фискална година те спаднаха с 34% до 12,32 милиарда долара.

Според прессъобщение, сегментът на WD за облачни услуги е съставлявал 37% от всички приходи през четвъртото тримесечие, но е намалял почти наполовина на годишна база до 994 милиона долара, като приходите както от SSD дискове, така и от магнитни твърди дискове са намалели. Сегментът на клиентите представлява 39% от тримесечните приходи на WD, като те са намалели с 37% на годишна база до 1,035 милиарда долара, но са се увеличили с 6% на годишна база поради ръста на доставките на дискове за игрови конзоли.

И накрая, потребителският сегмент съставлява 24% от приходите на WD през последното тримесечие, което е с 3% повече в резултат на по-високите доставки на SSD-та на дребно, но с 19% по-малко на годишна база до 643 милиона долара. За цялата фискална година приходите на WD от облачни услуги са намалели с 34%, приходите от клиенти са намалели с 39%, а приходите от потребителски услуги са намалели с 26%.

Маржът на печалбата за четвъртото тримесечие спадна от 31,9% на 3,4% на годишна база, оперативните разходи намаляха с 16% до 742 милиона долара, като оперативните загуби бяха 650 милиона долара, а нетните – 715 милиона долара. През фискалната 2023 година WD отчете оперативни загуби от 1,3 милиарда долара и нетни загуби от 1,7 милиарда долара.

За текущото тримесечие WD очаква да генерира приходи от 2,55 до 2,75 милиарда долара, да запази оперативните разходи в диапазона от 665 до 685 милиона долара и да поддържа марж на печалбата от 1,9% до 4,0%. Загубите от ниското натоварване на производствените линии в сегмента на твърдите дискове и SSD-та ще бъдат в диапазона от 200 до 220 милиона долара, в сравнение с 211 милиона долара през миналото тримесечие. Компанията планира да намали значително капиталовите разходи през текущата финансова година.

Положително в цялата ситуация е, че в 3-месечната презентация се подчертава 40% увеличение на средния капацитет на SSD-та в потребителския сегмент на годишна база. През последното тримесечие WD започна масови доставки на 26 TB твърди дискове, използващи последната версия на технологията Ultra SMR. Скоро ще започнат доставки на 28 TB твърди дискове, използващи Ultra SMR технологията за запис. Брутният капацитет на доставените твърди дискове на WD през последното тримесечие е намалял с 18% последователно, като броят на доставените твърди дискове на годишна база е спаднал от 16,5 милиона на 11,8 милиона единици, а средната цена на един диск е 99 долара спрямо 120 долара година по-рано. На облачния сегмент се падат 5,8 милиона от тези дискове, на клиентския сегмент – 3,3 милиона броя, а на потребителския сегмент – 2,7 милиона броя.


source

Сподели: