юни 7, 2023

Windows Subsystem for Android вече поддържа общия достъп до файловете на Windows

Microsoft издаде нова версия на подсистемата Windows for Android за Windows 11 (2305.40000.2.0), която вече позволява достъпа до папките на Windows от приложения за Android, ако потребителят предостави съответните разрешения. Така например можете да получите достъп до директорията „Снимки“, за да редактирате снимките си в любимия си Android редактор, инсталиран в смартфона.

Активирането и деактивирането на споделянето на папките може да се извърши в настройките на подсистемата на Windows for Android. По подразбиране тази функция е активирана за всички потребители на предварителната версия на подсистемата. За да се осъществи достъп до файловете на Windows, трябва да се премине към директорията „/sdcard/Windows“ в Android.

Освен това потребителите вече могат да прехвърлят файлове между Windows и подсистемата Android, като използват функциите drag-and-drop“ и „copy-and-paste“.

Основни нововъведения и промени във версия 2305:

  • Включена е функцията за обмен на файлове
  • Реализиран е обмена на файлове с помощта на drag-and-drop и копиране и вмъкване
  • Преработена е цялата система Windows Subsystem for Android Settings, която сега се нарича Windows Subsystem for Android. Сега в нея се виждат всички инсталирани Android приложения
  • Приложеният, указани в манифеста android.hardware.type.pc вече могат да приемат необработените входящи събития
  • подобрена е съвместимостта с Wi-Fi API
  • Подобрена е хардуерната съвместимост с камерите
  • Инсталирани са обновяванията по безопасност за Linux ядрото
  • Chromium WebView е обновен до версия 113
  • Инсталирани са обновяванията по безопасност за Android 13


source

Сподели: